به گزارش پارس نیوز، 

تنها دو روز پس از اینکه ۴۰ سناتور دموکرات آمریکا از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور خواستند تصمیم غیرانسانی خود برای جدا کردن خانواده‌ها از فرزندانشان را تغییر دهد، واشنگتن پست گزارش داد یک مرد هندوراسی که در مرز از همسر و فرزندش جدا شده بود به دلیل شکست روانی در بازداشتگاه تگزاس خودکشی کرد.

با اینکه مقامات خودکشی این مرد ۳۹ ساله را پنهان کردند گزارشی که در اختیار واشنگتن پست قرار گرفته نشان می‌دهد این مرد در حالیکه تکه پارچه‌ای به دور گردنش بسته بود، ۱۳ مه در دریایی خون در سلولش پیدا شد.

این گونه اتفاقات از زمانی رخ می‌دهد که ترامپ سیاست‌های مهاجرتی بی رحمانه خود را اجرا کرده است. این سیاست‌ها که شامل جدا کردن اعضای خانواده‌های مهاجران می‌شود، برای تنبیه مهاجران غیرقانونی و پیشگیری از ورود آن‌ها به آمریکا اجرا می‌شوند.

با اینکه تاکنون همه نگران تاثیر سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا بر کودکان بودند، خودکشی این مرد ۳۹ ساله نشان داد سیاست‌های ضدمهاجرتی ترامپ بر والدین این کودکان هم تاثیر خواهد گذاشت.