به گزارش پارس نیوز، 

«اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس امروز شنبه 19 خرداد تأکید کرد: تظاهرات بازگشت پیروزی اراده در مواجهه با صهیونیسم را نمایان ساخت.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: تظاهرات بازگشت همچنین به مثابه پیروزی در میدان بصیرت است.

رئیس دفتر سیاسی حماس افزود: تظاهرات بازگشت، حق بازگشت فلسطینیان به سرزمین خود و همچنین مسأله فلسطین را احیاء کرد.

گفتنی است، از زمان آغاز تظاهرات بازگشت در روز ۳۰ مارس تاکنون بیش از ۱۳۰ فلسطینی به شهادت رسیده اند.