به گزارش پارس نیوز، 

رسانه های صهیونیستی اعلام کردند آژیرهای خطر در جولان اشغالی به صدا درآمده و پس از آن صدای انفجاری قوی شنیده شده است.