به گزارش پارس نیوز، 

وزارت خدمات اضطراری روسیه از تخلیه ۲۰۰۰ تن، به علت وقوع انفجار در منطقه نظامی این کشور، خبر داد. انفجار‌ها در این زرداخانه سابق نظامی همچنان ادامه دارد.

هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.