به گزارش پارس نیوز، 

 

بشار الجعفری رئیس هیات دولت سوریه شرکت کننده در نشست آستانه ضمن ابراز خرسندی از نتایج دور نهم نشست آستانه درباره سوریه گفت: از روسیه و ایران و قزاقستان میزبان این نشست که در موفقیت این دور نقش داشتند، تشکر می کنم.

الجعفری گفت: سوریه به مبارزه با تروریسم و آزادسازی همه اراضی از تروریستها یا از سوی هر تجاوزگری ادامه خواهد داد. موفقیتی که ارتش سوریه در آزادسازی غوطه شرقی دمشق از تروریسم به دست آورد سبب امنیت دمشق و حومه آن شد.

وی بیان کرد: اخراج تروریستها از حومه شمالی حمص و جنوب حماه در نتیجه دستاوردهای ارتش سوریه در مبارزه با تروریسم با همکاری دوستان و متحدان است.