به گزارش پارس نیوز، 

 مرکز بین المللی حمایت از حقوق و آزادی‌ها (ICSRF) عضو در دادگاه جنایی بین الملل، از دادستانی بحرین خواست تا در خصوص التزام اداره زندان زنان بحرین به موازین، استانداردها و معاهده های بین المللی در خصوص حقوق مدنی و سیاسی، تحقیق بعمل آورد.

این‌ مرکز بین المللی در بیانیه خود آورده است که گزارشهایی دریافت نموده که بیانگر آنند که ده ها بانوی بحرینی فعال (با اتهامات سیاسی) که در زندان زنان در منطقه مدینة عیسی بحرین در بازداشت به سر میبرند مورد سوء رفتار قرار دارند.

این مرکز با ذکر موارد بسیاری از شهادتهای وارده در خصوص نقض حقوق بانوان زندانی سیاسی در بحرین تاکید کرده است اینگونه تجاوزات حقوقی در تناقض با قوانین و استانداردهای جهانی در خصوص رفتار با زندانیان بوده و همچنین در مخالفت با بند 1 از ماده 10 معاهده بین المللی در خصوص حقوق مدنی و سیاسی ست که بحرین آن را پذیرفته است.

این مرکز تاکید کرده است مسوولیت امنیت و سلامت بازداشت شدگان برعهده دادستانی بوده و دادستانی وظیفه دارد بازداشتگاه ها را از هرگونه تعامل غیر انسانی عاری سازد و از فراهم بودن امکانات برای حیات بازداشت شدگان در بازداشت گاه ها اطمینان حاصل نماید.

این مرکز در پایان مجددا خواستار این شد که مسئولان بحرینی به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه شکنجه، اجازه بازدید از بحرین بدهند.