به گزارش پارس نیوز، 

دولت آلمان از حمله موشکی اخیر آمریکا، انگلیس و فرانسه به مواضع سوریه حمایت کرد. اما مردم آلمان به گونه‌ای دیگر به این مسئله می نگرند.

بر اساس جدیدترین نظرسنجی موسسه "سیوی" که به سفارش هفته نامه "اشپیگل" انجام شده است به اعتقاد اکثر شهروندان آلمانی حمله موشکی آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه اقدام درستی نبود.

بر این اساس 59.9 درصد شهروندان آلمانی این اقدام را رد کرده و یا بیشتر با آن مخالفند و تنها 30.8 درصد شهروندان آلمانی با این اقدام موافق و یا بیشتر موافقند. 9.3 درصد شهروندان هم نظری در این باره نداشتند.

بیشترین مخالفت با اقدام نظامی در سوریه در بین طرفداران حزب چپ و حزب افراطی آلمان دیده شد. بر اساس این نظر سنجی 69.6 درصد طرفداران حزب چپ و 76.3 درصد طرفداران حزب افراطی "جایگزینی برای آلمان" این حمله موشکی را نادرست دانستند. در بین طرفداران اتحادیه احزاب متحد مسیحی هم 43.3 درصد این حمله موشکی را درست یا بیشتر درست و 46.2 درصد هم با آن مخالف بودند.

همچنین نظرات ساکنان غرب و شرق آلمان هم در این باره متقاوت بود. در حالی که سه چهارم ساکنان شرق آلمان با این حمله موشکی مخالف بودند اما در غرب آلمان 50.7 درصد چنین اعتقادی داشتند.

آمریکا، انگلیس و فرانسه روز شنبه حملات موشکی گسترده‌ای به تاسیسات دولتی سوریه که به ادعای آنها برای تولید تسلیحات شیمیایی از آنها استفاده شده را انجام دادند. طی حدود دو ساعت در ساعات اولیه بامداد صبح شنبه، بیش از 100 موشک به سمت خاک سوریه شلیک شد که بخش اعظم آنها توسط سامانه پدافند ضدهوایی سوریه، دفع شدند.