به گزارش پارس نیوز، 

کاخ کرملین امروز دوشنبه در بیانیه‌ای  افزود: تحریم های آمریکا علیه روسیه دارای ماهیت اجباری برای اتخاذ رفتاری مشخص است.

کاخ کرملین تصریح کرد: در پس پرده تحریم های آمریکا، تلاش برای رقابت و اخراج کردن شرکت های روسیه از بازارهای بین‌المللی به طور غیرقانونی است.

براساس بیانیه کاخ کرملین، تحریم‌های آمریکا غیرقانونی است و روسیه آن را مغایر با قوانین بین‌المللی و مبانی سازمان تجارت جهانی می‌داند.