به گزارش پارس نیوز، 

شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت در نشست سران عرب در ظهران عربستان به بیان مواضع این کشور پرداخت.

وی گفت: اقدام عربی ما در برخی اوقات از عدم موفقیت رنج می برد و نشست امروز ما به مثابه امیدی برای امت عربی است.

امیر کویت افزود: امنیت هنوز در برخی از کشورهای عربی دور از دسترس است.

وی بر ضرورت تلاش های مضاعف برای حل اختلافات در جهان عرب و بررسی سازوکار مشترک برای رفع مشکلات و چالشهای جهان عرب تاکید کرد.