وزارت امور خارجه انگلیس با صدور بیانیه‌ای به اتباع خود درباره سفر به روسیه هشدار داد. همچنین به آن‌ها توصیه کرد از اظهار نظر علنی درباره سیاست در این کشور خودداری کنند.

وزارت امور خارجه انگلیس از انگلیسی‌هایی نیز که قصد سفر به روسیه را دارند خواست مراقب احساسات ضد انگلیسی یا آزار و اذیت انگلیسی‌ها در روسیه باشند.