وی در صفحه توییتر خود نوشت: هفته ای مهم پیش روی زیرساخت ها خواهد بود. پس از اختصاص هفت تریلیون دلار به خاورمیانه به نحوی بسیار احمقانه، اکنون زمان آن است که در کشور خودمان شروع به سرمایه گذاری کنیم.

ترامپ قرار است روز دوشنبه دومین بودجه مورد نظر خود را منتشر کند. وی این تصمیم را برای عمل به وعده اش در زمینه تقویت هزینه های نظامی و درخواست بودجه برای زیرساخت ها، احداث دیواری در امتداد مرز مکزیک و اجرای برنامه های مرتبط با درمان معتادان به مواد مخدر، اتخاذ کرده است. 

این طرح که در سطح گسترده ای به عنوان پیشنهادهایی از سوی کنگره تلقی می شود، به احتمال زیاد با انتقاد محافظه کاران آمریکایی مواجه می شود. محافظه کاران نگران هستند که جمهوریخواهان از کسری بودجه استقبال کنند. کنگره آمریکا از اختیار قانونی برای تصمیم گیری در مورد میزان هزینه ها برخوردار است.

به گفته «میک مولوانی» رئیس دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید، این بودجه پیشنهادی شامل 200 میلیارد دلار برای تامین هزینه های زیرساختی و بیش از 23 میلیارد دلار برای تامین هزینه امنیت مرزی و اجرای برنامه های مهاجرتی خواهد بود. 

وی افزود: همچنین هزینه های تقویت دفاع ملی در این بودجه پیشنهادی لحاظ شده است.

بودجه پیشنهادی ترامپ شامل پیش بینی های اقتصادی است و انتظار می رود مبتنی بر ارزیابی هایی باشد مبنی بر اینکه اقتصاد آمریکا به رشد سریع در آینده ادامه دهد. 

ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی سال 2016 آمریکا وعده داد که مکزیک هزینه دیوار مرزی را پرداخت کند، اما دولت مکزیک این مساله را رد کرده است.

دمکرات های آمریکا با احداث دیوار مرزی مخالفند و این در حالی است که ترامپ هدف از ساخت این دیوار را جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی و قاچاقچیان مواد مخدر به ایالات متحده عنوان کرده است.