دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا این روزها به سختی در تلاش برای لغو دستاوردهای باراک اوباما، رئیس جمهور پیش از خود است و در این میان به طور خاص قانون بیمه های درمانی موسوم به اوباماکر و توافق هسته ای با ایران را هدف گرفته است.

دونالد ترامپ در راستای عمل به وعده های انتخاباتی خود، دو دستاوردهای سلف خود را هدف قرار داده است اما این دو تغییر اصلی در سیاست های کاخ سفید می تواند تبعات جدی به دنبال داشته باشد.

ترامپ روز جمعه با اتخاذ رویکرد جدیدی در برابر ایران، از تایید پایبندی این کشور به توافق هسته ای سرباز زد و کنگره را برآن داشت ظرف مدت 60 روز طرح جدیدی در این باره ارائه دهد.

رئیس جمهور آمریکا افزون بر این که کنگره این کشور را واداشت مواضع سختگیرانه تری در برابر ایران اتخاذ کند، وعده داد تحریم های جدیدی را ضد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال کند. وی حتی هشدار داد اگر از طرح کنگره (در زمینه توافق هسته ای) خوشش نیاید، آماده است به طور کامل از این توافق خارج شود. ترامپ در جریان رقابت های انتخاباتی از منتقدان سرسخت توافق هسته ای با ایران بود.

با این حال خروج کامل از این توافق می تواند آمریکا را در برابر متحدان کلیدی اش که از این توافق حمایت می کنند، در انزوا قرار دهد. خروج از برجام همچنین در مغایرت با توصیه های مشاوران کلیدی ترامپ در کابینه قرار دارد. مانند جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا که معتقد است ادامه حضور در این توافق به نفع این کشور است. و این اقدام همچنین در تضاد با این حقیقت قرار دارد که همانطور که رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا گفت، ایران به تعهداتش در چارچوب برجام عمل می کند.

تصمیم ترامپ اگرچه به مذاق برخی از متحدان آمریکا خوش نمی آید اما با استقبال طرفدراش روبرو شده است.

رئیس جمهور آمریکا افزون بر هدف قراردادن برجام به منظور عمل به وعده های انتخاباتی اش، سراغ قانون بیمه های درمانی موسوم به اوباماکر نیز رفته است. ترامپ با امضای فرمان اجرایی دستور قطع یارانه شرکت های بیمه را در چاچوب اوباماکر داد که می تواند اولین گام در جهت لغو و جاگزین کردن این قانون به شمار رود.

ترامپ معتقد است پرداخت یارانه تنها موجب ثروتمندتر شدن شرکت های بیمه می شود اما از دیدگاه دموکرات ها این اقدام رئیس جمهوری آمریکا با هدف مجبور ساختن کنگره به اتخاذ اقدامی شود که در نتیجه آن آمریکایی بیشتری مجبور به پرداخت مبلغ بیشتری برای بیمه های درمانی می شوند.

چاک شومر و نانسی پلوسی، رهبران دموکرات ها در کنگره آمریکا این اقدام را به زیان طبقه کارگر و متوسط در این کشور دانسته اند. رئیس جمهور آمریکا در مقابل می گوید تنها به وعده های انتخاباتی اش عمل می کند.