از وقوع کودتای نافرجام ترکیه در ماه جولای تاکنون، ۳۵ دیپلمات این کشور به همراه خانواده های خود درخواست پناهندگی در آلمان را کرده اند.

«یوهانس دیمورث» سخنگوی وزارت کشور آلمان، از دادن جزئیات بیشتر در این رابطه و اینکه آیا تمامی ۳۵ نفر دیپلمات هستند یا خیر خودداری کرد اما عنوان داشت: با توجه به آنکه معمولا داشتن موقعیت دیپلماتیک بخشی از درخواست پناهندگی محسوب نمی شود، تعداد درخواست کنندگان ممکن است بیشتر باشد.

از زمان وقوع کودتای نافرجام در ترکیه که در ماه جولای سال جاری رخ داد، بیش از ۳۵ هزار نفر از کارکنان ادارات این کشور به دلیل ارتباط با جریان فتح الله گولن از کار بیکار شده و تعداد زیادی نیز در این رابطه بازداشت شده اند.