گروه تروریستی داعش در این ویدیو، بخشی از درگیری های خود با دیگر گروه تروریستی در اردوگاه یرموک و منطقه الحجر الاسود در جنوب دمشق را به نمایش گذاشت، و این گروه ها را به وابستگی به دولت سوریه متهم کرد.

در این ویدیو که تحت عنوان "به زیر کشیدنِ احزاب" منتشر شده، درگیری های داعش با جبهه النصره و دیگر گروه های تروریست برای چیره شدن بر بخشی از اردوگاه الیرموک و منطقه التضامن در مجاورت منطقه حجر الاسود در حومۀ جنوبی دمشق به تصویر کشیده شده است.

داعش همچنین سایر گروه های مسلح در سوریه را مرتد دانست، و نمونه هایی از اقدامات خود در شلاق زدن، اعدام و .. به نمایش گذاشت.

داعش در پایان این ویدیو با بیان این که به اشغال چند منطقه در جنوب پایتخت سوریه اکتفا نخواهد کرد، هدف بعدی خود را حمله به مرکز دمشق و اشغال این شهر اعلام کرد.

گروه تروریستی داعش، پیش از این هم ویدیویی را از تمرینهای عناصر این گروه برای یورش به پست های ایست بازرسی و جنگ های چریکی منتشر کرده بود.