بسیج عراق، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: "هادی العامری" دبیرکل سازمان بدر و "ابومهدی المهندس" معاون رئیس بسیج عراق، وارد مرکز فرماندهی عملیات نینوا شدند.

بر پایه این گزارش، این دو فرماندۀ عراقی، روندِ پیشرفتِ عملیات آزادسازی موصل را بررسی کردند.

در پایان بررسی ها، عملیات پشتیبانی از محور غرب موصل، به بسیج عراق سپرده شد.