در پی غلظت بخارات اسید سولفوریک در طبقه همکف مقر سوریس اطلاعات آلمان (BND) در مرکز برلین، تخلیه ساختمان را به دنبال داشت.

بنابر گزارش شبکه خبری «راشاتودی»، تیمی از آتش‌نشانان در محل مستقر شده‌اند و مسیرهای منتهی به این ساختمان هم تحت محاصره قرار دارند.

سخنگوی آتش‌نشانی اعلام کرد که فعلا خطری مردم را تهدید نمی‌کند اما آتش‌نشانان باید با لباس‌های مخصوص وارد ساختمان شوند و نیروهای ویژه برای پاکسازی ساختمان هم فراخوانده شده‌اند.