به باور اکثر مردم قزاقستان، پردآمدترین مشاغل مربوط به موقعیت‌های مدیریتی است اما اخیرا چنین روندی با تغییراتی رو به رو شده و به نظر می رسد که مشاغل مربوط به حوزه معادن، مهندسی، آی تی و حتی کشاورزی جذاب تر و پردآمدتر شده است.

بر اساس گزارش اداره کار قزاقستان، مهندس زمین شناسی و استخراج معادن در این کشور می‌تواند دستمزدی از 2.5 تا 6 هزار دلار، مدیر پروژه صنعت معدن 5 هزار دلار، و برنامه نویسان نرم افزار از 8تا 9 هزار دلار درآمد داشته باشد.

از آغاز سال جاری، حداقل دستمزدی که از سوی کارفرمایان پیشنهاد شده 362 دلار است درحالیکه متوسط حقوق دریافتی در این کشور حدود 1500 دلار است.

در گزارش این سامانه کاریابی آمده است، در مجموع از آغاز سال تا به حال حدود 117 هزار نفر آگهی استخدامی و بیش از 400 هزار رزومه خود را در پایگاه‌های اینترنتی مربوط به استخدام کارمندان قرار داده‌اند.

قزاقستان از جمله کشورهای پیشرفته آسیای مرکزی و دارای گرانترین شهرهای منطقه از حیث خدمات شهری و زندگی شهرنشینی نیز محسوب می‌گردد.