یک منبع آگاه کشته شدن عبدالهادی عبدالله المصعبی از فرماندهان مزدوران سعودی و شماری دیگر از این نیروها را در درگیری منطقه هجر شهر عسیلان تأیید کرد.

از سوی دیگر، جنگنده های متجاوز سعودی پنج بار به شهرهای عسیلان و بیحان در استان شبوه در جنوب شرق یمن حمله کردند.

این منبع آگاه گفت که جنگنده های متجاوز نیز منطقه "هجر کحلان" و منطقه "العارضه" در شهر عسیلان و منطقه "مبلقه" در شهر "بیحان" را بمباران کردند.