خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در گزارشی به نقل از معاون وزیر نفت ایران نوشت: تهران آماده حمایت و همکاری با اوپک در راستای طرح فریز نفتی برای تثبیت بازار نفت خام است.

رویترز در این گزارش به نقل از «امیرحسین زمانی نیا» معاون امور بین الملل و امور بازرگانی وزیر نفت می افزایدت: به اعتقاد ما قیمت منصفانه نفت که باعث تثبیت بازار نفت می‌شود 55 تا 60 دلار برای هر بشکه است.