"بن علی یلدریم" در گفت وگوی مشترک با 6 شبکۀ تلویزیونی دربارۀ مسائل مختلف داخلی و خارجی به ویژه مسائل مربوط به عراق و سوریه سخن گفت.

یلدریم در پاسخ به سئوالی دربارۀ طرح ایجاد کمربند امن در مرز عراق و ترکیه، اظهار داشت: منطقه کردستانِ (عراق)، اهمیت همکاری با ترکیه در این خصوص را درک می کند و در چندین مناسبت آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام کرده است.

وی در خصوص نقشۀ ترکیه در این زمینه، آن را مشابه طرح ایجاد کمربندِ امنیتی در مرز ترکیه و سوریه ارزیابی کرد و مدعی شد که منطقۀ امنِ مدنظر ترکیه بر همین اساس در خاک عراق ایجاد می شود.

یلدریم گفت: ما و حزب دموکرات کردستان (به ریاست مسعود بارزانی) از نظر اصولی به این طرح، تمایل داریم تا در هر مکانی که لازم باشد، مناطق امن ایجاد کنیم، زیرا خطری که از هر دو سوی مرز دو طرف را تهدید می کند، "پ.ک.ک" است.

یلدریم در این راستا از حضور نیروهای ویژۀ ترکیه در منطقه مرزی عراق و ترکیه، در خاک عراق و در نزدیکی اربیل خبر داد و گفت: دولت منطقۀ کردستانِ (عراق) تمایل دارد که در این زمینه، با ما همکاری مستحکمی داشته باشد. این همکاری در حال حاضر، در جریان است اما زمینۀ افزایش این همکاری، فراهم شده است، زیرا همان قدر که ما از تروریست ها (اشاره به عناصر پ.ک.ک) به ستوه آمده ایم، مسئولان اربیل نیز از آن ها ناخرسندند.

نخست وزیر ترکیه ادعا کرد که نیروهای پ.ک.ک، حرکت از کوه های قندیل در شمال عراق به سوی منطقه سنجار را آغاز کرده اند و در صدد ایجاد پایگاهی برای خود در این منطقه هستند و این موضوع بیش از آن که برای ما خطرناک باشد، خطری برای دولت کردستانِ (عراق) به شمار می رود.

وی همچنین مدعی شد که پ.ک.ک می خواهد با کمک کردهای سوریه "پی.وای.دی" نیروهای پیشمرگه را در منطقه سنجار از بین ببرد و به همین سبب، کردستانِ (عراق) اهمیت این خطر را درک می کند و همکاری آن ها با ترکیه در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

یلدریم در پاسخ به این که آیا مدارک و اسنادی دال بر حرکت نیروهای پ.ک.ک در اختیار دارد، گفت: اطلاعاتی در این زمینه داریم.