«بکیر بوزداغ» وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد که تاکنون 35 هزار نفر در این کشور به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ماه جولای دستگیر شده‌اند.

بنا بر اعلام این مقام دولت ترکیه حدود 3900 نفر نیز تحت پیگرد قانونی مقامات قضایی این کشور قرار دارند و 26 هزار نفر نیز تحت کنترل قضایی قرار دارند.

وی افزود: تاکنون 82 هزار نفر در ارتباط با کودتای نافرجام ماه جولای مورد بازجویی مقامات قضایی این کشور قرار گرفته‌اند.

این اقدام دولت ترکیه انتقاد شدید متحدان غربی این کشور را در پی داشته و این کشور‌ها از دولت ترکیه خواستار عمل درچارچوب قانون شده‌اند اما آنکارا ادعا می‌کند که تمامی این اقدامات در چارچوب قانون هستند.