به نقل از المیادین، یکی از مسئولان وزارت دفاع اردن با بیان اینکه کشورش درگیری های شهر الرطبۀ عراق، در امتداد مرز اردن، را با دقت زیر نظر دارد، گفت: اگر درگیری ها به خاک اردن نزدیک شوند، این کشور دست به دخالت نظامی خواهد زد.

این مسئول اردنی افزود: پیش تر، اردن مرزهای شمالی و شمال شرقی خود را مناطق بستۀ نظامی اعلام کرده بود. اگر هر گونه تحرک غیر عادی در این مناطق ببینیم، با آن برخورد خواهیم کرد.

با وجود این، مسئول یاد شده تأکید کرد درگیری ها هنوز از مرزهای اردن فاصله دارد.