خبرگزاری تاس شنبه گزارش داد افسران پلیس یک خودرو را متوقف کردند، اما مقاومتِ مسلحانۀ مظنون‌ها به مرگ دو تن از آنها منجر شد.

یکی از مقام‌های پلیس به تاس گفت: «پلیس، خودروی افرادی را که عضو گروه‌های مسلح غیرقانونی بودند، تعقیب می‌کرد. 

این افراد متوجه شدند که تحت تعقیب هستند و یکی از آنها به سوی خودروی پلیس نارنجک پرتاب کرد. در پی این اقدام، افسران پلیس به سوی خودروی آن‌ها تیراندازی کردند.»

براساس این گزارش، نفرِ سوم دستگیر شده‌است. در داخل این خودرو نیز «مواد منفجره» کشف شده‌است.

این خبرگزاری همچنین نوشت: «یک روباتِ خنثی کننده مین، بستۀ مشکوکی را که داخل خودرو بود، منهدم کرد.»

عملیات برای یافتن هم‌دستان احتمالی این سه نفر در این منطقه آغاز شده‌است. گفته می‌شود دو تَن از افسران پلیس به دلیل اصابت ترکش‌های ناشی از انفجار نارنجک مجروح و به بیمارستان منتقل شده‌اند.