«ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه در تاریخ ۲۵ ژوئن با همتای چینی خود، «شی جینپینگ» در پکن دیدار خواهد کرد. به گفته کرملین، این دیدار بنا به درخواست رئیس جمهوری چین انجام خواهد شد.

در بیانیه رسمی کرملین که در همین رابطه صادر شده آمده است: رهبران دو کشور در مورد اقدامات مربوط به توسعه روابط آینده روسیه و چین در راستای شراکت مبتنی بر برابری، اعتماد و همکاری در بخش های تجاری، اقتصادی، علمی و فنی، سرمایه گذاری و حوزه انسانی  گفتگو خواهند کرد.

گفته می شود مذاکرات میان دو کشور قرار است با تمرکز بر مسائل بین المللی، همکاری در چارچوب سازمان های منطقه ای و چند جانبه به خصوص سازمان ملل، جی ۲۰ و همچنین اجرای توافق به دست آمده در اجلاس سازمان همکاری شانگهای که در روزهای ۲۳ و ۲۴ ژوئن در تاشکند، پایتخت ازبکستان برگزار شد انجام شود.

همچنین به گفته کرملین قرار است طی این سفر، تعدادی از اسناد مربوط به همکاری های دو جانبه میان دو کشور امضا شود.