سرلشکر ستاد " اسماعیل المحلاوی " درگفت و گو با سومریه نیوز بیان کرد: واحدهای نظامی وابسته به تیپ هشتم فرماندهی عملیات الانبار، نیروهای امنیتی پشتیبان و عشائر رزمنده امروز توانستند منطقه العامریه واقع در(23 کیلومتری جنوب فلوجه ) را از لوث وجود انتحاریهایی که بامداد امروز بدان نفوذ کرده بودند، پاک سازی کنند.

المحلاوی گفت: این نیروها کاملا وضعیت امنیتی منطقه عامریه الفلوجه را تحت تسلط خود گرفتند.

"راجع العیفان" عضو کمیته امنیتی شورای استان الانبار نیز پیشتر از کشته شدن 14 انتحاری گروه داعش که به منطقه عامریه فلوجه نفوذ و به مناطق امنیتی حد فاصل العامریه و بابل واقع در جنوب الانبار حمله کرده بودند، خبرداده بود.