یک بمب عمل نکرده متعلق به جنگ جهانی دوم، روز پنجشنبه در زمین بازی یک مدرسه در شهر باث انگلستان کشف شد.

پس از خروج ساکنان محلی از محدوده خطر، نیروهای دفع مواد منفجره موفق شدند این بمب را خنثی کنند. ممنوعیت ورود به محدوده خطر، روز جمعه پس از جابه جایی این بمب و انفجار کنترل شده آن برداشته شد.

 فرمانده منطقه باث اظهار کرد: "از صبر، همکاری و حمایت شما در 24 ساعت گذشته متشکر هستیم. ما سعی کردیم در اسرع وقت خطر موجود را از بین برده و منطقه را برای بازگشت ساکنان امن کنیم."

یک منطقه ممنوعه 300 متری، پس از کشف این بمب در دبیرستان محل ایجاد شد. ساکنان 1100 ساختمان در اسرع وقت محل را ترک کردند و 3 مدرسه نیز تعطیل شد. 

کشف بمب متعلق به جنگ جهانی دوم در زمین بازی انگلیس +تصاویر

کشف بمب متعلق به جنگ جهانی دوم در زمین بازی انگلیس +تصاویر

کشف بمب متعلق به جنگ جهانی دوم در زمین بازی انگلیس +تصاویر

کشف بمب متعلق به جنگ جهانی دوم در زمین بازی انگلیس +تصاویر