" ادوارد لین" (متولد تایوان) که بعداً تابعیت آمریکا را گرفت، به اتهام انتقال اطلاعات محرمانه با هدف استفاده از آن به نفع یک کشور خارجی در دادگاه نظامی محاکمه خواهد شد.

به گزارش رویترز، نیروی دریایی ارتش آمریکا به نام کشورهای که این افسر آمریکایی اطلاعات در اختیار آن ها قرار داده، اشاره نکرد.

مسئولان آمریکایی از رویترز خواسته اند که نام کشور ها را منتشر نکند اما درگذشته به نام تایوان و چین اشاره شده بود.

لین ازسال 1999 خدمت خود را در نیروی دریایی ارتش آمریکا آغاز کرد و در طول دوران خدمتش که 17 سال به طول انجامید، مسئولیت های متعددی برعهده داشت که از جمله آن می توان فعالیت درگروه معاون وزیر دریایی در سال های 2012 و2013 اشاره کرد.