این شرکت داروسازی اعلام کرد تدابیری را برای کنترل این موضوع که هیچکدام از محصولات این شرکت در تزریق مرگبار مجازات اعدام استفاده نشوند، به کار می‌گیرد. 

فایزر اعلام کرد هدف از تولید محصولات این شرکت، نجات جان انسان‌ها یا بهبود وضعیت سلامتی آنهاست و این شرکت به شدت با استفاده از دارو برای مجازات اعدام مخالف است. بر این اساس، شرکت فایزر تولید داروهایی را که برای مجازات اعدام در آمریکا استفاده می‌شوند، متوقف کرده است. 

این اقدام شرکت فایزر در حالی انجام می‌گیرد که بیش از بیست شرکت داروسازی عمده دیگر نیز اقدامی مشابه صورت داده‌اند. 

پیش‌تر اتحادیه اروپا نیز صادرات داروهایی را که برای اعدام محکومان به کار می‌رفت، ممنوع کرده بود و این بدان معناست که ایالت‌هایی که در آمریکا همچنان از مجازات اعدام بهره می‌جویند، باید به دنبال منابع دیگری برای تامین داروهای مورد نیاز خود باشند.