به گزارش پارس به نقل از ایسنا، علی ربیعی در همایش رشد فراگیر و کاهش فقر با بیان این که بهترین راه تحقق کار شایسته فراهم کردن یک شغل برای هر فرد است، گفت: با جابجایی مفهوم کار و تغییر آمارهای مربوط به کار نمی توان به کار شایسته دست یافت.

ربیعی اظهار کرد: دولت تدبیر و امید تلاش می کند تا سیاست گذاری های لازم برای تحقق کار شایسته و فراهم کردن یک شغل برای افراد را در پیش بگیرد.

وی افزود: تشویق نیروی کار برای مشارکت در تصمیم گیری، گسترش تعاملات و گفت وگوهای اجتماعی، توسعه جامعه مدنی مبتنی بر سازمان ها و تشکل های کار و مقابله با فساد و تامین حقوق و آزادی های فردی تضمین شده مهمترین عوامل دستیابی به کار شایسته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با جابجایی مفهوم کار و تغییر آمارهای مربوط به کار نمی توان به توسعه و پیشرفت و کار شایسته دست یافت.

فقرا ضعیف تر و قشر متوسط ضعیف شده اند

ربیعی سیاست های غیر کارشناسی و غیر اصولی به ظاهر ضد فقر را مورد انتقاد قرار داد و گفت: سیاست هایی که نزدیک به دو دهه گذشته تجربه کردیم فقرا را ضعیف تر و طبقه متوسط جامعه را به طبقه پایین نزدیک تر کرده در حالی که اکنون دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نیست.

وی به توزیع عادلانه درآمد اشاره و اظهار کرد: برای جامعه ای که با فقر ساختاری روبرو است توزیع عادلانه حائز اهمیت است؛ متاسفانه غالب نگرش موجود در جامعه، توزیع عادلانه را صرفا در توزیع عادلانه ثروت می بینند در حالی که این برداشت غلطی است زیرا اجرای سیاست های اثربخش و کارآمد ضد فقر با هماهنگی و ملازمت توزیع قدرت و توزیع ثروت امکان پذیر است.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توزیع قدرت با ایجاد زمینه برای گسترش نهادهای مردمی واجتماعی و توزیع ثروت با توانمندسازی گروه های خاموش و مشارکت دادن آن ها تحقق می یابد.

انتقاد از فاصله درآمدی میان نخبگان، کارآفرینان و مشاغل گوناگون

ربیعی بالا بودن فاصله نرخ بیکاری میان استان های کشور و فاصله درآمدی میان نخبگان و کارآفرینان و مشاغل گوناگون را مورد انتقاد قرار داد و گفت: تلاش برای ایجاد توازن در عرصه های مختلف از مصادیق اعتدال است و اعتدال مورد نظر دولت تدبیر و امید با تلاش برای رفع تبعیض امکان پذیر می شود.

وی گفت: تنش های ناشی از توسعه در جوامع می تواند به آسیب گروه های اجتماعی منجر شود لذا نظام های تامین اجتماعی چند لایه باید وجود داشته باشد تا گروه های آسیب پذیر در مقابل تنش های ناشی از توسعه حمایت کند.