به گزارش گروه اقتصادی ، یوسفیان ملا نماینده آمل و از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که با « پارس » گفتگو می کرد خاطر نشان کرد: بانک مرکزی به صورت غیر مستقیم منصوب رییس جمهور است و مطمئنا ناگزیر تحت تاثیر دستورات وی قرار می گیرد حتی اگر دولت به بانک مرکزی فشار وارد نکند رییس کل بانک مرکزی عملا نمی تواند در مقابل خواسته های قوه مجریه بی تفاوت باشد و در نهایت نمی تواند در مقابل دستورات رییس جمهور مقاومت کند چرا که مقاومت در مقابل دستورات رییس جمهور مساوی است با رفتن از بانک مرکزی.

عزت الله یوسفیان ملا معتقد است: تا زمانی که رییس بانک مرکزی از سوی رییس جمهور منصوب می شود نمی توان انتظار داشت که بانک مرکزی استقلال داشته باشد.

به اعتقاد این نماینده مجلس بانک مرکزی زمانی می تواند استقلال خود را حفظ کند که تیم مدیریتی آن در دست یک فرد یا یک جمع نباشد بلکه از یک تشکیلات منسجم خارج از قوای سه گانه اداره شود و اعضای آن به کیفیتی انتخاب شوند که هیچ یک از قوا تاثیری بر آن نداشته باشند.

وی افزود: در عین حال گاهی روسای بانک مرکزی خود سانسوری کرده و با تصور اینکه تصمیمات آنها مقامات بالاتر را آزرده خواهد کرد تصمیمات درست خود را علنی نمی کنند.

یوسفیان ملا گفت: استقلال بانک مرکزی نقش تعیین کننده ای نیز در کنترل تورم و ثبات قیمت ها دارد؛ زمانی که بانک مرکزی از نفوذ و فشارهای سیاسی در امان باشد با اعمال سیاستهای پولی صحیح بهتر می تواند تورم را مهار کند، از کسری بودجه دولت تا حدود زیادی بکاهد، رشد تولید ملی را سرعت داده و نرخ بهره را متعادل کند.

وی معتقد است: در صورتی که بانک مرکزی استقلال داشته باشد واقعیتهای اقتصادی کشور صحیحتر نمایان می شود چرا که در آن سیستم هر چه که اتفاق می افتد دستوری نیست و گردشهای مالی، نرخ تورم، قیمت ارز و… توسط افراد تعیین نمی شود بلکه شاخصها مشخص می کنند که اوضاع اقتصادی کشور در چه وضعیتی است.

به گفته یوسفیان ملا از آنجا که رابطه مستقیمی بین تورم و استقلال بانک مرکزی وجود دارد استقلال بانک مرکزی سبب می شود تا انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده و منجر به ثبات قیمت ها شود. به این منظور دولتها باید به سمتی بروند که با دادن اختیار و استقلال به بانک مرکزی در کنار حمایت سایر نهادهای اقتصادی و سیاسی از آن، شرایطی را فراهم کنند تا بانک مرکزی کارایی خود را نشان داده و موثرتر عمل کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سیف می تواند استقلال بانک مرکزی را به آن بازگرداند و یا حداقل قدرت بانک مرکزی را افزایش دهد؟ گفت: آقای سیف یک مدیر مسلط به حوزه کار خود است و از تجربیات قابل قبولی نیز برخوردار است اما سیستم اقتصادی کشور به گونه ای نیست که یک رییس کل بانک مرکزی که آن را اداره کند بتواند این خواسته را برآورده کند. به همین دلیل سخنان ایشان قائله ای به پا کرد که تا مدتها نمایندگان، دولتی ها، اقتصادی ها و مردم عادی درگیر آن بودند. اما اگر سخنان وی تراوش شده از سیستم بود به این معنا که هر کس دیگر هم جای وی بود این حرف را می زد شاهد به وجود آمدن چنین مشکلاتی نبودیم.

به اعتقاد یوسفیان ملا مجلس هم نمی تواند برای استقلال بانک مرکزی اقدام مناسبی صورت دهد چرا که این کار بسیار سخت بوده و بعید به نظر می رسد که مجلس بتواند چنین کار عظیمی انجام دهد.

به گفته این نماینده مجلس با تغییر چند قانون هم نمی توانیم به نتیجه مطلوب برسیم اما می شود با حمایت از بانک مرکزی آن را به استقلال نزدیک کرد با این حال استقلال تام امکان پذیر نیست.