به گزارش پارس به نقل از فارس، همچنین میانگین درصد تغییر قیمت تولید ام وی ام ۴ سیلندر بر اساس ارز مبادله ای در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ معادل ۷۰.۸ درصد و با احتساب ارز آزاد ۹۵.۵ درصد تعیین شده است.

میانگین درصد تغییر سال ۹۱ به ۹۰  ام وی ام ۵۳۰ بر اساس ارز مبادله ای معادل ۷۴.۸ و بر مبنای ارز آزاد معادل ۱۰۲.۲ درصد تعیین شده است.

بر اساس اعلام مرکز ملی رقابت،   نرخ تورم بخشی ام وی ام ایکس ۳۳ نیز بر اساس ارز مبادله ای ۷۱ درصد و بر اساس ارز آزاد ۹۶ درصد اعلام شده است.

بانک مرکزی نرخ تورم ام وی ام ۳۱۵ را نیز با احتساب ارز مبادله ای ۷۳.۸ درصد و با احتساب ارز آزاد ۱۰۰.۶ درصد اعلام کرده است.

این محاسبات بر اساس اطلاعات آنالیز قیمتی نهاده های تولید هر خودرو اعلامی از سوی مرکز ملی رقابت که توسط خودروسازان ارائه شده، انجام شده است.