به گزارش پارس به نقل از اکونیوز، همزمان با عزم جزم وزارت نیرو برای اصلاح و منطقی کردن قیمت آب و برق، مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار یک بند جدید به قبوض آب مشترکان اضافه شده است.

 
روزهای گذشته در قبض برق بند عوارض اضافه شد و امروز این گزینه جدید در قبوض آب به نام" بند ۷۶ قانون بودجه" به چشم می خورد که همانطور که در تصویر مشخص شده است مبلغ ۹۰۰ تومان به میزان آب بها افزوده است.