به گزارش پارس به نقل از نقل از باشگاه خبرنگاران، قیمت ها به شرح زیر می باشد:

 

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

لندکروز ۸ سیلندر VXR

۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰

اف جی کروز - Xtreem

۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

فورچونر. VX. اتاق جدید

۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

راو ۴. سفارشی

۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰

پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ

۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پرادو GX دو در آفرود / فول ۲ ایربگ

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

پرادو VX چهار در آفرود. فول

۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰

---

پرادو VX چهار در آنرود. فول

۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

GT ۸۶ کوپه فول

۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰

آریون ۲۰۱۱

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

---

آریون. اتاق جدید گراند

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰

آریون. اتاق جدید SE

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

---

کمری اتاق جدید GL

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۷,۹۰۰,۰۰۰

کمری اتاق جدید GLX

۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰

کمری اتاق جدید SE

۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰

---

یاریس هاچ بک (اتاق جدید)

۸۶,۰۰۰,۰۰۰

---

کرولا XLI فول کامل با بال عقب

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

موهاوی ۸ سیلندر

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۴,۳۰۰,۰۰۰

کادنزا. فول کامل

۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۵,۵۸۴,۰۰۰

کادنزا ۲ ایربگ

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

سورنتو اتاق جدید. ۱۰ ایربگ

۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰

سورنتو اتاق جدید. ۲ ایربگ

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

اسپورتیج جدید. فول ترین آپشن ۲.۰

۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰

اسپورتیج جدید فول. ۱۰ ایربگ ۲.۴

۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰

اپیروس. مشابه صفر ۲۰۰۹

۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰

---

اپتیما. مشابه صفر ۲۰۱۰

۹۶,۰۰۰,۰۰۰

---

اپتیما جدید. فول ۱۰ ایربگ

۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰

اپتیما جدید. فول ۲ ایربگ

۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

سراتو کوپه ۱.۶

۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰

سراتو کوپه ۲.۰

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰

سراتو ۱.۶ فول

۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۹۶,۶۰۰,۰۰۰

سراتو ۱.۶ فول ۲۰۱۴

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

سراتو ۲.۰ فول ۲۰۱۴

۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

سراتو ۲.۰ فول

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰

پیکانتو

۶۸,۵۰۰,۰۰۰

۶۹,۱۰۰,۰۰۰

کارنز

۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

۵۲۰ فول

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۵۲۳ فول

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۵۲۸ فول

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۳۲۰ فول

۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۳۲۰ نیمه فول

۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۳۳۵ کروک

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۳۲۸ فول

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۶۳۰ کوپه

۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۶۵۰ کروک

۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

Z۴ ۲۰I

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

Z۴ ۲۳I

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

Z۴ ۲۸I

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

Z۴ ۳۰I

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

Z۴ ۳۵I

۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X۱ موتور ۱.۸

۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X۱ موتور ۲.۰

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X۱ موتور ۲.۸

۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰

---

X۳ موتور ۳.۵

۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X۳ موتور ۲.۸

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X۳ موتور ۲.۰

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X۵ موتور ۳.۵

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X۶ موتور ۵.۰

۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X۶ موتور ۳.۵

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

C۲۰۰ مانیتور بزرگ

۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰

---

C۳۰۰ فول

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

---

C۳۵۰ فول

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

---

B۱۸۰ فول

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

---

E۲۰۰ فول

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

---

E۳۰۰ فول

۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰

---

E۳۵۰ فول

۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰

---

E۳۵۰ کروک

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

---

S۵۰۰ فول با میز بار

۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

---

S۵۰۰ اتاق جدید ۲۰۱۴

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

---

SLK ۳۵۰ فول

۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰

---

SL ۵۰۰ فول

۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

---

SL ۳۵۰ فول

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

---

CL ۵۰۰ فول

۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

---

CL ۶۰۰ فول

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

---

CLS ۳۵۰ فول

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

---

CLS ۵۰۰ فول

۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰

---

CLS ۵۵۰ فول

۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

---

GLK ۳۵۰ فول

۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰

---

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

کایمن S

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

---

باکستر S

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

---

۹۱۱ جدید

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

---

کایان ۶ سیلندر

۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰

---

کایان ۸ سیلندر توربو

۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

---

کایان ۸ سیلندر

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

---

پانامرا ۸ سیلندر توربو

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

---

پانامرا ۸ سیلندر

۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰

---

پانامرا ۶ سیلندر

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

---