زمان پرداخت مستمری آذر ماه تامین اجتماعی اعلام شد.

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ آذر آغاز و تا ۳۰ آذر بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.

بازنشستگان

منبع:اقتصادنیوز