حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار کرد:

کاهش قیمت در کالاهایی همچون برنج و تخم مرغ قطعی خواهد بود.

واردات تخم مرغ از ترکیه باعث کاهش قیمت تخم مرغ خواهد شد.

افزایش مجدد در بخش شکر حقیقت ندارد، اما نرخ آن دوبار توسط دولت افزایش یافته است.

حذف ارز ۴۲۰۰ منجر به شفافیت بازار و رونق تولید و کاهش قیمت‌ها خواهد شد، این ارز سم اقتصاد ایران است.

 

منبع: خبر فوری