شاخص کل بورس در یک ساعت ابتدایی امروز با اُفت ۴ هزار و ۱۹۹ واحدی به یک میلیون و ۴۱۲ هزار واحد رسید  شاخص  کل هم‌وزن نیز اُفت ۶۳۱ واحدی را تجربه کرد.

تا این لحظه در بازار امروز ۴۶ نماد صف خرید و ۴۸ نماد صف فروش هستند.

نمادهای «بورس»، «انرژی۳»، «شستا»، «شستا»، «کالا»، «برکت»،«خگستر» و «شبندر» در گروه پرتراکنش‌های بورس و نمادهای «فرابورس»، «فجهان»، «سمگا»،«کرمان»،«مدیریت»، «آریا» و«گدنا» در گروه پرتراکنش‌های فرابورس قرار گرفتند.

 

منبع: زنهار