یکی از تسهیلات دولت به زوج ها وام ازدواج است. اکنون به هر یک از زوجین 100 میلیون وام ازدواج تعلق می گیرد.


اکبر کمیجانی در گفتگو با خبر فوری افزود: مردم برای گزارش تخلف بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج می‌توانند به سایت بانک مرکزی، اداره شکایات و اطلاع رسانی، روابط عمومی، اداره رسیدگی به شکایت بانک مرکزی و با دفتر من تماس بگیرند.

وی ادامه داد: طبق قانون برای دریافت وام ازدواج یک ضامن معتبر و یک سفته و اعتبارسنجی نیاز است.