بر پایه گفته‌ی کارشناسان افزایش حقوق‌ اعمال شده منجر به تشدید تورم خواهد شد‌. از این رو ضرورت دارد تا بانک مرکزی با ارائه راهکارهای کوتاه مدت در پی کنترل نقدینگی و نرخ تورم باشد.


کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش نرخ حقوق‌ها مسبب تشدید نرخ نقدینگی‌ست. بنابراین در راستای کنترل این امر ضرورت دارد تا بانک مرکزی منابعی که به واسطه وجود کسری بودجه به اقتصاد کشور تزریق می شده، کنترل کند.

میثم خسروی، کارشناس اقتصادی دراین باره می‌گوید: اولین راه در این وضعیت این است که بانک مرکزی خودش اوراق ودیعه منتشر کند و این ذخایر را جمع کند. این اجازه را شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی داده است. راهکار دوم این است که دولت بخشی از بدهی خود را به بانک مرکزی تبدیل به اوراق کند و بانک مرکزی آن اوراق را بفروشد و این ذخایر را جمع کند. در کوتاه مدت بانک مرکزی می تواند پایه پولی که از کانال کسری بودجه به اقتصاد کشور تزریق شده است را از طریق این دو روش که گفته شد، جمع کند. یعنی بانک مرکزی همان منابعی که دو دستی تقدیم بانک ‌ها می شود را از این طرق جمع کند.

پارس‌نیوز در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با ایمان فرجام نیا، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی پرداخت.‌

وی درتشریح این موضوع اظهارداشت: متاسفانه در شرایط حال حاضر شاهد بالارفتن رشد نقدینگی و پایه پولی هستیم. بنابراین اگر بخواهیم درخصوص تورم‌زایی حقوق‌های فعلی صحبت کنیم، ضرورت دارد تا بگوییم که افزایش حقوق و دستمزد افراد نشان‌گر افزایش قدرت خرید افراد در بازار خدمات و خرید کالاست. بنابراین آنچه که در شرایط فعلی اتفاق می‌افتاد تنها رشد قیمت‌هاست که می‌تواند موجب افزایش نرخ نقدینگی و تورم بیش‌تر شود.

او ادامه داد: در راستای این وضعیت می‌تواند عنوان کرد که شرایط تا جایی ادامه می‌یابد تا توان خرید افراد به مرز نیمه تعادلی میان قیمت و بهای تمام شده کالا برسد‌.

تاثیرگذاری نرخ حقوق بر تورم

فرجام‌نیا تصریح کرد: افزایش قدرت خرید افراد موجب می‌گردد تا بلافاصله تأمین‌کنندگان و تولید کنندگان به سبب رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم انتظاری بر قیمت تمام شده کالای خود، بیفزایند.

این کارشناس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: درتشریح بیشتر این موضوع گفتنی‌ست که به موجب افزایش حقوق و قدرت خرید مردم، قیمت کالای نهایی نیز بیش‌تر می‌شود‌‌.

وی درپایان این گفت‌وگو بیان داشت: آشکار نیست که موجب هر افزایش حقوق تا چه میزان نرخ تورم دچار افزایش و تشدید می‌شود چراکه این موضوع نیازمند محاسبه دقیق کارشناسان است اما مبرهن است که هر افزایش حقوق بر نرخ تورم تاثیر‌گذار خواهد بود.