شاخص کل بورس تهران امروز (۲۸ تیرماه) با رشد یک هزار و ۸۱۷ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۰۴ هزار واحدی قرار گرفته است.

شاخص کل بورس در ساعت ۹:۳۰ با رشد ۴ هزار و ۷۵۹ واحدی بر روی پله یک میلیون و ۳۰۷ هزار واحد قرار گرفت. همچنین شاخص فرا بورس نیز با رشد ۱۹ واحدی بر روی پله ۱۸ هزار و ۸۶۴ قرار گرفت.