شاخص کل بورس تهران امروز (۲۷ تیرماه) با اُفت هزار و ۱۲۷ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحدی قرار گرفته است.

شاخص کل بورس در ساعت ۹:۳۰ با اُفت ۳ هزار و ۸۸۲ واحدی بر روی پله یک میلیون و ۳۰۷هزار واحد قرار گرفت. همچنین شاخص فرا بورس  نیز  با اُفت ۱۰ واحدی بر روی پله ۱۸ هزار و ۹۷۶ قرار گرفت.