بر اساس نرخ صرافی ملی ایران امروز (۲۵ تیر ۱۴۰۰) هر دلار آمریکا به قیمت ۲۴ هزار و ۲۶۰  تومان رسید و هر اسکناس یورو نیز به مبلغ ۲۹ هزار و ۳۷ تومان فروخته شده است.

قیمت روز ارز در صرافی ملی ایران

نام ارز قیمت (تومان)

دلارآمریکا  ۲۴.۲۶۰

یورو  ۲۹.۰۳۷