امروز چهارشنبه (۲۳ تیرماه) شاخص کل بورس تهران در آغاز معاملات با اُفت ۵۸۵ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۰۳ هزار واحدی قرار گرفته است.

شاخص کل بورس در ساعت ۹:۳۰ با اُفت ۲ هزار و ۶۰۰ واحدی بر روی پله یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد قرار گرفت. همچنین شاخص فرا بورس نیز با رشد ۱۳ واحد بر روی پله ۱۸ هزار و ۹۶۱ قرار گرفت.