شاخص کل بورس تهران امروز (۲۳ تیرماه) با اُفت ۵۸۵ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۰۳ هزار واحدی قرار گرفته است.