شاخص کل بورس تهران امروز (۲۱ تیرماه) با رشد ۵ هزار و ۳۷۶ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۹۱ هزار واحدی قرار گرفته است.