امروز یکشنبه (۲۰ تیرماه) شاخص کل بورس در ساعت ۱۰ به روند صعودی خود با رشد ۶ هزار و ۴۷۹ واحد ادامه داد و بر روی پله یک میلیون و  ۲۷۷ هزار واحد  قرار گرفت. همچنین شاخص فرا بورس نیز با رشد ۶۶ واحد بر روی پله ۱۸ هزار و ۴۹۳ قرار گرفت.

فولاد، فملی و شپدیس بیشترین تاثیر مثبت و نماد‌های فملی، وسکرمان و فاراک بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص کل در ساعت ۹:۵۰ گذاشتند.