احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی با اشاره به اینکه خشکسالی شدیدی در اغلب نقاط کشور حاکم است، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیم و فقدان بارندگی در فصل تابستان با خشکسالی شدید تا متوسط در کل کشور به ویژه بخش کشاورزی روبه‌رو هستیم.

او خشکسالی نیمه شرقی، جنوب و جنوب غرب کشور را شدید و استثنایی دانست و افزود: در مابقی نقاط مرکز، شمال و شمال غرب خشکسالی متوسط تا شدید داریم.

وظیفه با اشاره به اینکه دما در فصل زمستان و بهار ۲ تا ۳ درجه در اغلب نقاط به ویژه نیمه غربی و شمال غرب بالاتر از نرمال بوده است، بیان کرد: در مابقی نقاط ۴ تا ۵ درجه بیش از نرمال بوده است.

تاخیر در آغاز بارش سال زراعی جدید

رئیس مرکز خشکسالی درباره آینده بارش‌ها گفت: بنابر نقشه‌های هواشناسی از مرداد به بعد در سواحل شمالی بارندگی خواهیم داشت، اما به نظر می‌رسد که امسال کمتر از نرمال باشد.

او ادامه داد: در جنوب شرق کشور همچون جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان بارش تابستانه همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود؛ اما به طور کلی میزان قابل توجهی از بارش کشور را تشکیل نمی‌دهد.

به گفته این مقام مسئول، با توجه به موضوع کمبود بارش و چالش جدی در بخش کشاورزی، بسیاری از استان‌ها دسترسی شان به آب شرب کاهش پیدا کرده که اگر تمهیدات جدی اندیشیده نشود، بخش کشاورزی دچار خسران می‌شود.

وظیفه با بیان اینکه بارش چندانی در فصل تابستان نداریم، گفت: بنابر مدل‌های اقلیمی گرمای هوا به ویژه در نیمه غربی و شمال غرب حدود ۲ درجه بالاتر از نرمال بوده است که این موضوع در کنار بارش‌های کمتر از نرمال در تمامی نقاط کشور آزار دهنده است؛ چرا که به دلیل خشکی محیط، افزایش دمای بیشتری را احساس می‌کنیم.

رئیس مرکز خشکسالی درباره آینده بارش در سال زراعی جدید بیان کرد: مدل‌های اقلیم فصلی نشان می‌دهد که بارش فصل پاییز دیرتر آغاز می‌شود و همواره بارندگی در نیمه اول کمتر از نرمال خواهد بود.

به گفته وظیفه، برآوردها حاکی از آن است که بارش در نیمه اول پاییز ۶۰ تا ۷۰ درصد کمتر از نرمال خواهد بود.

رئیس مرکز خشکسالی در پایان با اشاره به خشکسالی و بحران آب در بخش کشاورزی تصریح کرد: با توجه به افزایش دما و بارش‌های کمتر از نرمال به کشاورزان و بخش‌های صنعتی توصیه می‌شود که به دلیل بحران آب در شرایط سخت آبی حداکثر صرفه جویی را داشته باشند تا سال زراعی آبی را به پایان رسانیم.