شاخص کل بورس تهران امروز (۱۹ تیرماه) با اُفت ۴۲۶ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحدی قرار گرفته است.