شاخص کل بورس تهران امروز (۱۳ تیرماه) با افت ۳ هزار و ۲۶۶ واحدی در ارتفاع یک میلیون و  ۲۴۲ هزار واحدی قرار گرفته است.