قیمت انواع زعفران در بازار به شرح زیر است:

نام کالا  قیمت (تومان)
زعفران درجه یک مصطفوی - 4.608 گرم ۸۶,۷۰۰
زعفران درجه یک مصطفوی - مجموعه 2 عددی ۱۳۳,۰۰۰
زعفران سحرخیز - 4.608 گرم ۸۵,۴۰۰
زعفران سرگل تسنیم - 4.608 گرم ۸۳,۵۰۰
زعفران سرگل درجه یک نوین مقدار ۴.۶۰۸ گرم ۸۶,۵۰۰
زعفران سرگل درجه یک زعیم - 4 گرم ۷۷,۰۰۰
زعفران سرگل کادوئی سحرخیز مقدار 4.608 گرم ۸۷,۹۰۰
زعفران پاکتی راونگ - 4.608 گرم ۸۳,۴۰۰
پودر زعفران مهنام مقدار 64 گرم ۲۴,۰۰۰