امروز یکشنبه ( دوم خرداد ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۹ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۱۱۸ هزار واحدی قرار گرفت.

نماد‌های تاثیر گذار درشاخص کل بورس :

نمادهای شاراک، فجر و زپارس بیش‌ترین تأثیر مثبت و نمادهای وپاسار، فملی و شپنا بیشترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فملی 11,530
(1649.51)
وپاسار 16,480
(1244.51)
شپنا 9,000
(892.74)
شبندر 19,020
(716.99)
شتران 6,870
(674.8)
وتجارت 2,019
(582.04)
خودرو 9,690
(532.34)

نماد‌های تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت 59.55 واحدی وارد کانال ۱۷ هزار 616 واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
آریا 75,273
(19.1)
ذوب 2,791
(13.41)
بپاس 99,482
(11.49)
کزغال 30,185
(4.35)
کگهر 41,643
(2.73)
هرمز 15,296
(2.09)
صبا 7,178
(2.02)